Den lange æra med Ottosen ved roret

Villa Adelaide Ordrupvej - Morescovej stemningsbilledet fra tiden

Næste generation

Det var Ottosens familienavn der videreførte arbejdet, efter ophavsmanden A.C. Rasmussen fratrådte i 1891. Det blev til i ialt 38 år for denne Ottosens æra.


Bestyrelsesmedlem murermester N.P. Ottosen som har fungeret som ansvarlig for ejendommen, indtræder nu som formand for bestyrelsen indtil 1899, hvor Købmand Otto Ottosen fortsætter arbejdet indtil 1902 med kun 3 års virke. Den næste i rækken bliver Murermester Charles Ottosen som er formand indtil 1923, og må gå af på grund af sygdom. Det blev til 21 års virke for Charles Ottosen, og efter hans død i 1924, overtog hans enke Alma Olivia arbejdet med at føre regnskabet.

Da hverken N.P. Ottosen eller Otto Ottosen var ved roret i mere end et par år hver, koncentrer vi os om Murermester Charles Ottosen tid som formand.

Charles Ottosen

KIRKEVEJ 1900- 1924

Formand Charles Ottosen

 

Igennem disse år 1900-1924 fortæller protokol mest om, at der hvert år blev tildelt  understøttelse til medlemmerne, i form af sygehjælp, brændselshjælp ect., i størrelsesorden fra kr. 10,00 til kr. 40,00 flere gange årligt. Der havde været udskiftning af lejerne med jævne mellemrum, enten fordi der var sket dødsfald, eller flytning til andre områder i Ordrup og til København. De væsentligste forbedringer i perioden er indlæggelse af vand år 1901, udskiftning af kakkelovne, kloakering år 1914 og indlæggelse af elektrisk lys, i år 1917.   


Den 9. februar 1902 afholdtes ordinær generalforsamling på Gentofte Hotel, og den nye styrelse blev, Formand  Charles Ottosen, Kasserer Hr. Jens Ottosen, medstyrer Petersen fra Vangede. Som revisior Hr. karetmager mester Sigvartsen.


Bestyrelsen sidder for et år ad gangen, og der skiftes til alle tider med mellemrum ud af de menige medlemmer i perioderne, dog bliver mange genvalgt år efter år. Der var efterhånden opstået så mange forskellige kasser (fonde) i foreningen, så det i dette år blev besluttet at samle det til to fonde. Den samlede formue udgjorde 31. december 1902 kr. 19.255,35. 1. Syge- og begravelseskassen, understøttelseskassen og hospitalskassen blev samlet. 2. Byggefonden og lånekassen blev samlet. Der blev nedsat et udvalg som skulle revidere de gamle love, så de blev tidssvarende i det nye århundrede.

Indlagt vand i ejendommen 1901

Vand indlagt i ejendommen 1901 

Prisen ifølge tilbud var fra kr. 78,00 til kr. 120,00 pr. lejlighed.

Hr. vandmester Petersen fra Ordrup fik til opgave at installere vandforsyning. 


I København blev rindende vand først indført i slutningen af 1850’erne - angiveligt for at hæve den hygiejniske tilstand efter en koleraepidemi. Andre byer fik først rindende vand langt senere, Ærøskøbing fx i 1956. Før det rindende vand, var vand en sparsom ressource, det var besværligt at få fat på, man skulle transportere vand hjem fra byens fælles pumper til drikkevand, madlavning, tøjvask, bad, rengøring osv - eller man skulle selv gå langt fx for at vaske tøj ved floden. Vandfråds var der ikke meget af i modsætning til nu, hvor vi har adgang til vand i ubegrænsede mængder - eller sådan føles det i hvert fald. Gentofte Vandforsyning blev etableret omkring 1900, det var oprindeligt kun beregnet til at forsyne Gentofte Kommunes tættest befolkede dele, men byudviklingen og interessen for vandet tog hurtigt fart.

 

Nye kakkelovne 1907

Det var gået godt indtil nu, og der var blevet råd til at ansætte en vicevært som skulle bo i ejendommen, så beboerne hurtigt kunne komme i kontakt med ham, såfremt der opstod et eller andet problem. Den gode vicevært Ole Nielsen var derfor utilfreds over, at han skulle betale husleje, han skulle dog udføre alt arbejdet på ejendommen. Efter en længere diskussion blev han bevilget et vederlag på kr. 50,00 om året for hans arbejde.

Ja det var tider dengang.

 

Lejen var kr. 105,00 om året, men det var da kun rimeligt at han enten fik løn eller nedsat huslejen.

I år 1905 var der en lejlighed ledig, og medlem nr. 159 Madam Dorthea Hansen fik den ledige lejlighed. Dette blot for at fortælle at det var en stor forening eftersom der var medlemsnummer helt op til 159. I år 1906 flyttede Madam Nielsen og Gartner V. Lagerstoff  ind i ejendommen.


I år 1907 var der mange klager over kakkelovnene. Det vedtoges derfor at bekoste nye til alle lejlighederne til en gennemsnits pris på kr. 45,00. Sikke en investering, sådan at forny samtlige kakkelovne.

Væddeløbsbane i Klampenborg

1910 åbnede Klampenborg Galopbane i Ordrup Mose, og dette var ligeledes året hvor det første officielle danske derby fandt sted - løbet blev meget passende vundet af hesten Klampenborg. Det var ikke fordi der manglede underholdning i form af væddeløb, Ordrup Cykelbane blev indviet i 1888, og Charlottenlund Travbane i 1891. Der havde været afholdt Galop på Eremitagen siden 1870, den blev blot flyttet i 1910 til sin nuværende plads i Ordrup Mose- Af andre forlystelser kan nævnes Ulvedals Teatret i Dyrehaven, som spillede fra 1910 til 1949. Efter en pause på næsten 50 år er friluftsteatret nu genoplivet.

Kloakering 1914

1914: 1. Verdenskrig til 1918. Selvom Danmark er neutral, er der rationering på mel, brød, animalske produkter, brændsel og belysning.

 

På trods af krigen sker der igen noget, i år 1914 får ejendommen en regning fra Sognerådet.


Regningen havde grundlag i udførelse af kloakarbejde. Indtil København og omegn i
1901 fik kloakker, kom natmanden hver nat og tømte lokummerne. Før den tid talte man, rent afløbsmæssigt, kun om byens rende. Det var en hovedgrøft med mindre sidegrøfter. De åbne sidegrøfter var som regel 30 cm brede og løb på begge sider af gaderne. Over grøfterne var der lagt små broer, bestående af brædder eller andet. Afløbene fra husene løb også i åbne render over fortovene til grøften. Under regnskyl var det ikke usædvanligt, at brædderne blev skyllet væk. Da der ikke var gjort så meget for at få det rigtige fald på grøfterne, afstedkom det, at der visse steder stod gammelt vand i grøfterne, som afgav en voldsom lugt.

Foreningen fylder 50 år

Den 22. februar 1922 har foreningen 50 års jubilæum, og huset har rundet 37 år.


Festligheden  afholdes på Jernbanepavillonen Charlottenlund, med fælles kaffebord   den 12. februar 1922.  

Medlemstallet i foreningen udgør i 1918 
30 mænd, 38 kvinder og 10 børn.

Formandsskift

År 1923 måtte Charles Ottosen desværre gå af grundet sygdom, han havde været formand siden 1902 og havde virket for foreningen i 21 år. Som ny formand blev valgt C. Steinmetz.

Ottosen familiens epoke var hermed slut efter en samlet indsats på 38 års virksomhed i foreningen. År 1924 døde Charles Ottosen, og hans enke Fru Alma Olivia Ottosen overtog regnskabs-funktionen med at føre bøgerne til regnskabsårets afslutning.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE