Kirkevej 1934-1960

Den lange periode

KIRKEVEJ 1934- 1960


Formand Niels Just

 

 

50 år er gået fra husets opførelse, og den nye faste kærne af beboere, ægteparret Andersen, Sadelmager Eriksson og frue, Kaptajn Houborg og frue, var blevet et lille team som sørgede for de nødvendige ting.

 

Farvel til de ældste beboere

Enkefru Andersen, som var flyttet ind på Kirkevej i 1886, levede stadig i starten af denne periode. Hun døde i 1939 og havde altså boet på Kirkevej i 53 år. Et mangeårigt medlem Frk. Eva Møller som havde stået på ventelis­ten i flere år, overtog lejligheden.


Den legendariske enkefru Alma Olivia Ottosen, Kirkevej 4. st.tv

med fribolig fra år 1936, afgik ved døden i 1949, det blev til 13 år i huset og 47 års virke i foreningen. En Fru Ringholm fik denne lejlighed. Der skete enkelte andre udskift­ninger igennem perioden.


Jægersborg Alle omkring år 1931

Børnene i huset

Børnene i huset

Tvillingerne Erik og Grethe var efter­hånden blevet til unge mennesker så­dan omkring 12 år. De gik selvfølgelig i den lokale skole ”Ordrup Skole” på Grønnevænge. Mor Ellen arbejdede på skolen. Hun lavede frokost, kaffe og the til alle lærerne. Far Johannes arbejdede på skotøjsfabrik.


 

Niels og Mette Just, stamforældre til de næste 3 generationer på Kirkevej

Krønike Niels Just

Krøniken Familiedynastiet Just og Toft

Formand Niels Justs krønike 1934- og langt ud i fremtiden.

Sagaen om Just/Toft krøniken begynder med, at den første navnkundige

familiehøvding Niels Just optræder i referat år 1926, hvor han bliver valgt ind i bestyrelsen. Han har derfor allerede ved sin tiltrædelse som formand været aktiv i 8 år. Niels Just og fru Mette boede i Ordrup, nærmere bestemt på Ordrupvej, omkring hvor Ordrup Afholds-Restauration lå. Hvilket erhverv han havde, har vi ikke kunne spore. Fru Mette Just flyttede efter sin mands død i 1960 ind på Kirkevej og boede der et par år indtil hun døde i 1963.

Ægteparret Just havde fem børn, 4 piger og en dreng. De to af pigerne Gudrun og Inger blev de aktive i styringen af huset.


Hyldegårdsvej ved Ordrupvej

Gudrun Just

Gudrun Just, gifter sig med maler Niels Rasmussen, de bosætter sig på Løvspringsvej, og Fru Gudrun anskaffer sig på et tidspunkt en butik på Hyldegårdsvej, hvor hun indretter en manufakturhandel. I 1948 begynder Fru Gudrun at deltage i bestyrelsesarbejdet, og dette varede ved til 1963. Deres søn Knud Just Rasmussen, bliver automatisk medlem af foreningen, som det er tradition at børn af medlemmer bliver. Knud får tildelt en lejlighed i 1972 da han skal flytte hjemmefra, og bor i en kort periode i huset. Han deltager i bestyrelsesarbejdet i nogle år fra 1980- 1983 og var kortvarigt formand i 1984-1986. Knud er nulevende efterkommer af Niels Just.


Fru Inger Just, gift Toft

Inger Just

Inger Just, gifter sig med John Toft.

Det vides ikke hvor de bosatte sig , men antageligt i Ordrup. De får to børn, den ældste en dreng Niels, og en pige Gerda kaldet Trille, som også automatisk bliver medlem af foreningen.

Fru Inger bliver skilt i 1955 og flytter i 1959 ind på Kirkevej 2.st.tv. Sønnen Niels bliver hos sin far, og Trille (Gerda) flytter med sin mor. Lejen var kr. 518,40 om året. I 1961 begynder hun at deltage i bestyrelsesarbejdet som revisor, senere i 1975 overgår hun til at være kasserer, som hun fortsatte med at være helt frem til 1985-86 hvor hun flytter fra Kirkevej.


John Tofts moder Anna Johanne Toft flytter på sine ældre dage også ind på Kirkevej 4 st.th. det var i 1976, og bor her til sin død omkring 1988-89. Fru Anna var kendt for sine besøg på Cafeerne i Ordrup, hvor hun drak en kop kaffe, og røg sine cerutter og studerede menneskemylderet på gaden.


Niels Toft

Niels Toft

Sønnen Niels Toft gifter sig med Gurli, men bor ikke på noget tidspunkt på Kirkevej. Niels Toft overtager bestyrelsesarbejdet efter sin mor Fru Inger i 1986, og deltager frem til sin død i 1996. Fru Gurli er suppleant i bestyrelsen i mange år. Niels og Gurli Tofts børn, Vibeke, Elva og Karina bliver selvfølgelig vanen tro, også medlemmer af foreningen, og er alle nulevende efterkommere af Niels Just.

Vibeke gifter sig med Carsten Elvang, og begge deltager i bestyrelsesarbejdet. Vibeke som revisor i mange år, og Carsten som bestyrelsesmedlem i en årrække. Elva deltager også i nogle år i bestyrelsesarbejdet. Karina gifter sig med Zvonimir Malesic, men de deltager ikke i bestyrelsesarbejdet.


Vibeke og Carsten
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE