Velkommen fra bestyrelsen

Velkommen til en særlig historie

I Ordrup 1872 startede en gruppe mænd i forskellige livsstillinger en understøttelsesforening, og opretter i 1875 en byggefond, helt i tidens ånd. Der blev som gave givet en grund beliggende Kirkevej 2-4, hvor der i 1885 blev opført et arbejderhus, som stadig eksisterer. Huset og dets omgivelser, der har sin egen forunderlige historie, indtræder derfor i lokalhistorien som noget særligt.


Der er mange spændende historier om livets gang på godt og ondt, om gamle dages Adelbyer, med afbyggerbyer ude på overdrevet, landsbysamfundets vilkår, om kirke- og kongemagters enevælde, konger og godsejeres enorme jordbesiddelser, hvor bønder havde hoveripligt, de moderne tider efter de store reformer og stavnsbåndets ophør, videnskabens, teknikkens og industriens tidsalder med meget høj udviklingsrate, demokratisering og indførelse af foreningsfrihed, som alt sammen ender med at overgå til det vi i dag kender, som stats og kommunalt styre.

 

Imidlertid skal denne historie afspejle, dels hvordan det kom i stand at huset blev opført, dels tidslinien fra husets opførelse og frem til i dag, men lidt historie må der med.

 

November 2006, er det 121 år siden huset blev opført. December 2006, blev den tilknyttede forening opløst, og huset er solgt den 15. marts 2007. Både før, og efter husets opførelse og frem til i dag, har der været mange begivenheder som er værd at fortælle om.

 

Den nuværende bestyrelse håber, at fortællingen om huset på Kirkevej vil være til glæde for de mennesker der måtte have interesse heri.

 

Vi byder derfor velkommen til en begivenhedsrig fortælling om livet i Ordrup.

 

                     

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Formand Palle Lech

Kasserer Elsebeth Vienberg

Sekretær John Duval Hansen

Grunden

Grunden huset ligger på har aner langt tilbage i tiden, og kan følges fra omkring 1100-tallet, hvor selve byen Ordrup optræder for første gang, i de skriftlige kilder fra middelalderen. Efter at have forsket i historiske kilder om byen Ordrup og sognet Gentofte, samt andre historiske begivenheder der måtte være sket i Danmark, er det fundne materiale af så overvældende karakter, at det næsten er umuligt ikke at få lyst til at fortælle om alt lige fra år 1100.

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE