Huset sælges

Afslutning

Opløsning af foreningen og Fonden, salg af Kirkevej 2-4

 

På generalforsamlingen den 2. april 2005 blev hele projektet for renovering og ansøgning til Gentofte Kommune fremlagt.

 

Hele projektet er vurderet til at ville koste i prisniveau år 2005  kr. 5. millioner.

Ejendommen vil efter en sådan renovering igen kunne holde de næste 130 år. Det er derfor den nuværende og fremtidige bestyrelses opgave, at gøre alt hvad der står i deres magt, for at skaffe midler til dette projekt. Tiden er knap, men forventninger til at kunne gennemføre projektet indenfor for de næste 5 år er store.  Den 19. september 2005, er det med bævende hjerte og store forventninger at vi alle afventer sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. Sagen om renovering vil nemlig komme for, i slutningen af september 2005.

      

I det herrens år 2006, er det en kendsgerning at der ikke er, eller kan skaffes midler til at renovere ejendommen Kirkevej 2-4 i Charlottenlund. Siden husets opførelse har der ikke været tænkt på at forøge Fondens kapital, i flere perioder har der end ikke været opkrævet den faktiske leje i forhold til de omkostninger der har været forbundet med at drive ejendommen. Det har til alle tider været filosofien, at lejlighederne skulle udlejes så billigt som muligt, helst som friboliger, men da det kræver midler at have en sådan filosofi samtidig med at ejendommen skal vedligeholdes kan Fonden ikke længere opfylde sit formål med at eje og administrere ejendommen. Det er den nuværende bestyrelses opfattelse, at alle der har været aktive på den ene eller anden måde, til alle tider har haft en stor kærlighed til huset, og efter bedste evne har vedligeholdt huset. Dog er tidspunktet kommet hvor en historisk æra må slutte og huset må overgå til kapitalstærke mennesker der ønsker at renovere huset, og anvende det bedst muligt i fremtiden.

 

På baggrund af ovenstående, samt projektet for renovering og ansøgning til Gentofte Kommune for år 2005, og revideret projekt i 2006 med omlægning til 4 lejligheder, der ikke kunne imødekommes med 100 % tilskud til vedligeholdelsesdelen, skal huset sælges. Hele projektet er vurderet til at ville koste i prisniveau år 2006  kr. 7. millioner.  Ejendommen vil efter en total renovering igen kunne holde de næste mange år.

Søndag den 3.december 2006, afholdes ekstra ordinær generalforsamling på Herløv Kro hvor foreningen skal opløses Det blev enstemmigt vedtaget, at formålet ikke længere er til stede, og der er ikke nogen mening i at bevare foreningen, når huset skal sælges og Fonden opløses.Huset er sat til salg i licitation/udbud.


Den 8. december 2006 fremvises Huset til interesserede parter med tilbudsfrist den 20. december 2006. Bestyrelsen afholder licitations/udbudsmøde den 29. december 2006, og tager beslutning om hvilket tilbud der tilgodeser ejendommens fremtid bedst muligt. Der er taget beslutning om salg, og bestyrelsen har valgt TW Ejendomme ved Torben Wibroe, med overdragelse den 15. marts 2007. Som bestyrelse overgiver vi således vores hjertebarn til en ny ejer, men vi føler os helt sikre på, at huset vil blive renoveret og komme til at fremstå som det smukkeste hus i Ordrup.

                     
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE